Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας.

Ξενοδοχείο Pharae  Palace, Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου, 241 32 Καλαμάτα.

Καλαμάτα 18/1/2016

Εξερχόμενο: 155/18-1-2016

Θέμα: Συμμετοχή των προκριθέντων ζευγών στην τελική φάση του 50ου πανελληνίου πρωταθλήματος ζευγών.

 

Τα συγκεντρωτικά  αποτελέσματα μετά από τις τρείς ημερίδες  για την τελική φάση του 50ου πανελληνίου πρωταθλήματος ζευγών ήταν:

Α/Α                                             Ζεύγος                                                              Κατηγορία            Σκορ

1               [01760] Α. Αθανασόπουλος- [01815] Κ. Δογάνης                               10 – 9                  61.54    

2               [06666]Β. Ρουσέας- [01824] Α. Παπανικολάου                                    9 - 10                  60.68  

3               [09737]Α. Καλογερόπουλος-[01669] Γ. Αλεξανδρόπουλος                  9 – 11                 58.96  

4               [02211] Δ. Θωμόπουλος-[02348] Α. Οικονόμου                                  12 - 12                58.49  

5               [03094] Ζ.Παλιγιάννης-[03805] Α. Θεοδώρου                                      9 - 11                  56.17     

6               [09392] Δ. Κατσίποδας -[10541]Λ. Ανδρούτσος                                   8 - 6                   53.64       

7               [08496] Δ. Λεάκος-[02116]Π. Κομηνέας                                                7 - 7                  52.93       

8               [08324] Α. Μαραβά-[06111] Κ. Κωνσταντόπουλος                               3 - 6                  52.08     

9               [06117] Η. Σπαρτιάνος-[07055] Β. Φιλοπούλου                                   9 – 9                 52.07     

10             [01861]Ε. Κτεναβέα-[06664] Α. Τσιλίκος                                              11 – 8               51.01       

11             [06659] Π. Νικολοπούλου-[06972] Ε. Νιάρχος                                     9 - 9                  49.38       

12             [06668] Ι. Σόλαρης-[06662] Τ. Πουλοπούλου                                      5 - 5                  47.53     

13             [01763] Α. Αλεξοπούλου-[06670] Ι. Φρέγκογκου                                  7 - 5                 44.81     

14             [09387]Μ. Λαντζούνη- [09745] Κ. Γεωργούση                                     2 - 4                 43.07     

15             [10549]Αθ. Κορομηλάς- [10551] Δ. Κορομηλάς                                   2 - 2                 42.52     

16             [10550] Αρ. Κορομηλάς -[10547]Ι. Καούρη                                          3 - 3                 41.93     

17             [09748] Α. Μάλλωσης-[09749] Μ. Σούμπλης                                      2 - 1                  38.25     

18             [10542] Γ. Βεργόπουλος- [10539] Σ. Αγγελοπούλου                          1 - 1                  35.45  

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων , σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΜ, τα παρακάτω ζεύγη έχουν λάβει πρόκριση για την τελική φάση, που θα πραγματοποιηθεί από 29-31 Ιανουαρίου στην Αθήνα

Α/Α                                             Ζεύγος                                                              Κατηγορία       

1               [01760] Α. Αθανασόπουλος- [01815] Κ. Δογάνης                                Open

2               [06666]Β. Ρουσέας- [01824] Α. Παπανικολάου                                     1- 11           

3               [09737]Α. Καλογερόπουλος-[01669] Γ. Αλεξανδρόπουλος                  1– 11

4               [09392] Δ. Κατσίποδας -[10541] Λ. Ανδρούτσος                                   1 - 9             

5               [08496] Δ. Λεάκος-[02116] Π. Κομηνέας                                               1 - 9                         

6               [06117] Η. Σπαρτιάνος-[07055] Β. Φιλοπούλου                                   1– 9

7               [08324] Α. Μαραβά-[06111] Κ. Κωνσταντόπουλος                               1 - 6             

8               [06668] Ι. Σόλαρης-[06662] Τ. Πουλοπούλου                                       1 - 6                         

9               [09387]Μ. Λαντζούνη- [09745]Κ. Γεωργούση                                       1- 6                           

10             [10549]Αθ. Κορομηλάς- [10551] Δ. Κορομηλάς                                    1- 6

Αν κάποιο από τα παραπάνω ζεύγη δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στην τελική φάση, μπορεί να αναπληρωθεί από το αμέσως επόμενο ζεύγος της ίδιας κατηγορίας αλλά όχι από το τελευταίο ζεύγος της κατηγορίας.Επειδή ο όμιλος μας πρέπει να δηλώσει τα ζεύγη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τελική φάση στην ΕΟΜ, τα προκριθέντα ζεύγη, πρέπει το αργότερο μέχρι την Κυριακή 24 Ιανουάριου  2016, να δηλώσουν στον γραμματέα του ομίλου την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στην τελική φάση.  Σημείωση: Αν κάποιο από τα προκριθέντα ζεύγη δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην τελική φάση, να ενημερώσει έγκαιρα, ώστε να ερωτηθεί το πρώτο επιλαχόν  ζεύγος.

 

 

Ο  Πρόεδρος

 

Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος

 

Ο  Γεν. Γραμματέας

 

Κατσίποδας Δημήτριος

 

Web Site designed by Jenny Adamopoulou