Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας.

Ξενοδοχείο Pharae  Palace,

Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου, 241 32 Καλαμάτα.

 

Εξερχόμενο 334/5-9-2017

Καλαμάτα 5-9-2017

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

 

Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 4ης Σεπτεμβρίου 2017 αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη της τακτικής γενικής συνέλευσης για την  22 Οκτωβρίου 2017, και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας για την 29 Οκτωβρίου 2017,  ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 στα εντευκτήρια του ομίλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Οικονομικός απολογισμός.
  2. Προϋπολογισμός 2018.
  3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Οτιδήποτε προταθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή δεν επιτυγχάνεται η καταστατικά απαιτούμενη απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. και για να μην ταλαιπωρηθούν τα μέλη, λόγω της αναβολής της για την επόμενη Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 , συνιστάται να προσέλθουν οπωσδήποτε στην ορισθείσα Γ.Σ. της  (ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00).

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Η Γενική Γραμματέας

 

Κατσίποδας Δημήτριος

Μιχαλοπούλου Καλλιόπη- Κλαίρη

 
Web Site designed by Jenny Adamopoulou