Ακούστε τα ραδιοφωνικά σποτάκια του ΟΑΜΚ για την έναρξη των μαθημάτων στους ραδιοφωνικους σταθμούς  και  

Πρώτο σποτ

Δεύτερο σποτ

 

 

 

Web Site designed by Jenny Adamopoulou