Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας.

Ξενοδοχείο Pharae  Palace,

Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου, 241 32 Καλαμάτα.

 

Εξερχόμενο  374/8-1--2018

Καλαμάτα 8-1 -2018

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2018

 

Το ΔΣ του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας (ΟΑΜΚ)  στη συνεδρίαση του της 16/12/2017 μεταξύ άλλων αποφάσισε: ομόφωνα την προκήρυξη της τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 21 Ιανουαρίου 2018, και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας για τις 28 Ιανουαρίου 2018,  ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 (μετά την λήξη των προκριματικών) στα εντευκτήρια του ομίλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Απολογισμός πεπραγμένων του  αγωνιστικού έτους 2017.

2.      Έγκριση οικονομικού απολογισμού και  ισολογισμού.

3.      Οτιδήποτε άλλο προταθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Επειδή δεν επιτυγχάνεται η καταστατικά απαιτούμενη απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. και για να μην ταλαιπωρηθούν τα μέλη, λόγω της αναβολής της για την επόμενη Κυριακή, συνιστάται να προσέλθουν οπωσδήποτε στην ορισθείσα Γ.Σ. της 28/1/2018  (ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00)

 

Ο Πρόεδρος

 

Η Γενική Γραμματέας

 

 

Κατσίποδας Δημήτριος

 

 

 

Μιχαλοπούλου Καλλιόπη- Κλαίρη

 
Web Site designed by Jenny Adamopoulou