Για ενημέρωση σε εχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Όμιλο  Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας, διαβάστε το παρακάτω το συνημμένο αρχείο.

Web Site designed by Jenny Adamopoulou