Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας.

Ξενοδοχείο Pharae  Palace,

Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου, 241 32 Καλαμάτα.

Εξερχόμενο 428/14-11-2018

Καλαμάτα 14-11-2018

Θέμα : Συμπεριφορά διαιτητών και αθλητών. Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

 

Κατά γενική ομολογία, οι συνθήκες διεξαγωγής αγώνων στον όμιλο δεν είναι οι πρέπουσες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσάρεστο κλίμα για όλους και κανείς να μην χαίρεται το παιχνίδι. Μετά από αρκετά παράπονα που έγιναν τόσο σχετικά με τα καθήκοντα και την συμπεριφορά των διαιτητών, όσο και σχετικά με την συμπεριφορά αθλητών, το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου συζήτησε εκτενώς το θέμα στην συνεδρίαση  του Σαββάτου 11/11/2018 και μεταξύ άλλων αποφάσισε:

 

1ον.Να καλέσει διαιτητές και αθλητές να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τους σύμφωνα με α) τον ΔΚΑΜ 2017, β) τους Πάγιους Κανονισμούς 1-5, γ) το Ευ Αγωνίζεσθαι, δ) τους Κανονισμούς για κουτιά αγορών και Bridgemateκαι ε) το Εγχειρίδιο Δοκίμων και Εμπείρων Διαιτητών της ΕΟΜ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και οι αθλητές να έχουν βασικές γνώσεις τόσο σε διαδικαστικά θέματα του παιχνιδιού (τρόπος αγοράς, εκτέλεσης, συμπεριφορά κτλ) όσο και σε διαιτητικά θέματα (κλήση διαιτητή, συνεργασία μαζί του, τρόποι διευθέτησης ανωμαλιών κτλ)  

Έγγραφα διαθέσιμα στην δ/νση www.hellasbridge.org/archia/

 

2ον.Να ενημερώσει τους διαιτητές ότι θα πρέπει να εφαρμόζουν τους κανονισμούς χωρίς εξαιρέσεις και δισταγμούς, τόσο ως προς τα δικά τους καθήκοντα, όσο και ως προς τις υποχρεώσεις των αθλητών. Προς τούτο, το ΔΣ του ομίλου καλεί τους διαιτητές να εξετάζουν πλέον σοβαρά την επιβολή διαδικαστικών και πειθαρχικών ποινών σύμφωνα με τους κανονισμούς και δηλώνει ότι θα στηρίζει κάθε τους απόφαση. 

 

3ον.Να υιοθετήσει πολιτική μηδενικής ανοχής σε άσχημες συμπεριφορές και να καλέσει διαιτητές και αθλητές όχι μόνο να πειθαρχούν στους κανονισμούς αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στην καλλίτερη διεξαγωγή των αγώνων και του αθλήματος εν γένει.

 

4ον. Να συντάξει κανονισμό διεξαγωγής ημερίδων, ο οποίος θα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και θα αποτελεί βασικό οδηγό εύρυθμης λειτουργίας του ομίλου.

 

5ον. Να παρακολουθεί στενά το συγκεκριμένο θέμα, να επανέρχεται με νέες ανακοινώσεις όποτε το κρίνει απαραίτητο και να εξετάζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια (συστάσεις, πειθαρχικούς ελέγχους, αποκλεισμούς διαιτητών ή/και αθλητών) για να διασφαλίζει την ομαλή, ευχάριστη και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Ο  Πρόεδρος

Κατσίποδας Δημήτριος

(Σφραγίδα Σωματείου)      

 

 

 

Η  Γεν. Γραμματέας

Μιχαλοπούλου Καλλιόπη - Κλαίρη

 

 

 

Web Site designed by Jenny Adamopoulou