Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας.

Ξενοδοχείο Pharae  Palace,

Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου, 241 32 Καλαμάτα.

Εξερχόμενο 429/14-11-2018

Καλαμάτα 14-11-2018

Κανονισμός Διεξαγωγής Ημερίδων ΟΑΜΚ

Ο παρόν κανονισμός συντάχθηκε ύστερα από απόφαση και έγκριση του ΔΣ, ενώ με νεότερες αποφάσεις του θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται σε περιεχόμενο. Αποτελεί βασικό οδηγό συμμετοχής για διαιτητές και αθλητές σε αγωνιστικές ημερίδες που διοργανώνονται από τον Ο.Α.Μ.Κ. και απορρέει από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της ΕΟΜ.

 

ΜΕΡΟΣ (Α) : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Γενική Αρχή: Ο διαιτητής αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο του ομίλου σε κάθε ημερίδα, κατά την διάρκεια της οποίας εφαρμόζει και δεσμεύεται από τον ΔΚΑΜ και τους λοιπούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.  

 

 1. Η ώρα έναρξης των ημερίδων Δευτέρας και Τετάρτης είναι 20.30 , ενώ της Κυριακής 18.30. Ο διαιτητής θα πρέπει να είναι διαθέσιμος τουλάχιστον 15’ πριν την έναρξη των ημερίδων και να φροντίζει για τήρηση των χρόνων
 2. Ο διαιτητής πρέπει : να διατηρεί την πειθαρχία, να εξασφαλίζει την πρόοδο του παιχνιδιού, να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους παίχτες για τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους, να προλαμβάνει «άσχημες καταστάσεις» με την άμεση επίσκεψη στο τραπέζι και να έχει συνέχεια τον έλεγχο της αίθουσας από θέμα φασαρίας, θορύβου κτλ
 3. Ο διαιτητής είναι ο μόνος υπεύθυνος για επανόρθωση ανωμαλιών ή/και διόρθωση ζημιών κατά την διάρκεια των αγώνων. Θα πρέπει να έχει πάντα μαζί του τον ΔΚΑΜ, να προσεγγίζει το τραπέζι που τον κάλεσε με ήρεμο τρόπο, να ακούει προσεκτικά το πρόβλημα και να εξηγεί αναλυτικά την επίλυση του
 4. Ο διαιτητής πρέπει πάντα να είναι έτοιμος να δώσει άμεση και δίκαιη λύση σε κάθε πρόβλημα, όμως μπορεί να ενημερώσει ότι κάποιο θέμα απαιτεί παραπάνω σκέψη και κρίση, ώστε να το εξετάσει μετά το πέρας της ημερίδας και εντός χρονικών πλαισίων του κανονισμού.
 5. Ο διαιτητής πρέπει να επιβεβαιώνει με τους παίχτες ότι έγινε κατανοητό τόσο το πρόβλημα όσο και η λύση του, να ενημερώνει αναλυτικά για τον Νόμο που εφαρμόζει, ενώ εάν λάβει κάποια απόφαση που αργότερα διαπιστώσει ότι ήταν λανθασμένη, να είναι πρόθυμος να επιδιορθώσει το σφάλμα και ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους.
 6.  Ο διαιτητής πρέπει να αναφέρει στο ΔΣ μετά το τέλος κάθε ημερίδας πιθανό πρόβλημα που αντιμετώπισε είτε με αθλητές, είτε με τον εξοπλισμό, είτε γενικά με τον τρόπο διεξαγωγής του αγώνα
 7. BRIDGEMATE: Η ρύθμιση τους θα είναι τέτοια ώστε να ΜΗΝ  εμφανίζει τα υπόλοιπα σκορ, να  ΜΗΝ εμφανίζει τρέχουσα βαθμολογία και να είναι διαθέσιμα μόνο τα σκορ του τραπεζιού για έλεγχο από τους άξονες 

 

ΜΕΡΟΣ (Β) : ΑΘΛΗΤΕΣ 

Γενική Αρχή: Κάθε παίχτης συμμετέχει σε αγώνες αγωνιστικού μπριτζ σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ 2017 και υποχρεούται να καλέσει διαιτητή οποτεδήποτε δημιουργείται μια ανωμαλία στην εξέλιξη μιας διανομής και οποτεδήποτε η συμπεριφορά ενός συναθλητή γίνεται ενοχλητική

 

 1. Οι αθλητές θα πρέπει να σέβονται τις ώρες έναρξης των ημερίδων και να ενημερώνουν σε περίπτωση που για προσωπικούς λόγους θα καθυστερήσουν.
 2. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, κάθε παίκτης πρέπει να τηρεί ευγενική στάση και να αποφεύγει προσεκτικά οποιαδήποτε σχόλια ή ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν αμηχανία σε άλλον παίκτη.
 3. Κάθε παίκτης πρέπει να κρατά όσο το δυνατό, σταθερό ρυθμό στις αγορές του και γενικότερα στο παίξιμο του. Ιδιαίτερη καθυστέρηση, ασυνήθης ταχύτητα, τόνος, χειρονομίες, κίνηση ή επιτήδευση μπορεί να θεωρηθούν αθέμιτες πληροφορίες και θα πρέπει να επισημαίνονται από τους αντιπάλους.
 4. Σε κάθε επισήμανση ανωμαλίας θα πρέπει να καλείται άμεσα ο διαιτητής χωρίς καμία άλλη πρωτοβουλία των παιχτών (συζήτηση, επανόρθωση).
 5. Κάθε παίκτης θα πρέπει να είναι ευγενικός και συνεργάσιμος με τον διαιτητή και να διευκολύνει την εξέλιξη του αγώνα χωρίς να προκαλεί εντάσεις. Οι αποφάσεις του διαιτητή θα πρέπει να γίνονται άμεσα αποδεκτές χωρίς σχόλια ή παράπονα. Ο μεν διαιτητής έχει την ευχέρεια να επανεξετάσει την απόφαση του και να διόρθωση πιθανό λάθος του, ο δε αθλητής έχει το δικαίωμα της έφεσης όταν πιστεύει ότι οποιαδήποτε απόφαση είναι άδικη ή λανθασμένη.
 6. ΔΕΝ επιτρέπεται σε καμία περίπτωση ο σχολιασμός διανομών, αγορών, παιξιμάτων, αποτελεσμάτων και γενικά η ομιλία με συμπαίκτες ή αντιπάλους κατά την διάρκεια του παιχνιδιού , εκτός και αν πρέπει (χαμηλόφωνα) να εξηγηθεί μια συμβατική αγορά κτλ.
 7. Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι στο αθόρυβο και η χρήση τους να γίνεται εκτός της αίθουσας των αγώνων.
 8. Η απαγόρευση καπνίσματος περιλαμβάνει και την χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ατμίσματος κτλ.
 9. Κύρια παραπτώματα που επιφέρουν διαδικαστικές ποινές: α) Καθυστέρηση άφιξης, β) Μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς του αγώνα και τις οδηγίες του διαιτητή, γ) Συζήτηση αγορών, παιξίματος , αποτελεσμάτων κτλ, δ) Υπερβολικά αργό παίξιμο και γενικά οποιαδήποτε παικτική συμπεριφορά που αποκλίνει από την λογική εξέλιξη του παιχνιδιού, ε) Διαπληκτισμοί μεταξύ συμπαικτών ή/και αντιπάλων, στ) Δημιουργία εντάσεων, θορύβου και γενικά η κακή συμπεριφορά
 10. Πιο συγκεκριμένα όσο αναφορά τις διαδικαστικές ποινές, εφόσον ο διαιτητής διαπιστώσει μία από τις παρακάτω συμπεριφορές θα εφαρμόζεται ποινή 25% του TOPή 3 IMPS(ομάδες), είτε σε μεμονωμένο αθλητή, είτε σε άξονα , είτε σε όλο το τραπέζι. (οι ποινές θα είναι αθροιστικές όταν αφορούν και στα 2 μέρη του άξονα)
 11. Επιθετικά, ειρωνικά ή και αγενή σχόλια
 12. Ύβρεις, απειλές, λεκτική βία
 13. Αρνητικά σχόλια για το παιχνίδι ή τις ικανότητες συμπαικτών & αντιπάλων
 14. Αδιάκοπη ομιλία και σχολιασμός έστω και αν αυτό δεν γίνεται με προσβλητικό τρόπο
 15. Υψηλόφωνη αντιδικία με αποφάσεις διαιτητών

Ο  Πρόεδρος

Κατσίποδας Δημήτριος

 

 

 

Η  Γεν. Γραμματέας

Μιχαλοπούλου Καλλιόπη - Κλαίρη

 

 


 

 

Web Site designed by Jenny Adamopoulou