Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας.

Ξενοδοχείο Pharae  Palace,

Ναυαρίνου& Ρήγα Φεραίου, 241 32 Καλαμάτα.

Εξερχόμενο 447/28-1-2019

Καλαμάτα 28-1-2019

Ετήσια συνδρομή μελών.

Το διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας σε συνεδρίαση του αποφάσισε  να επαναφέρει την ετήσια συνδρομή για τα μέλη του, την οποία και όρισε στο ποσό  των 5€. Η απόφαση ελήφθη ώστε να είναι γνωστός ο αριθμός των ταμειακά εντάξει μελών του ομίλου. Παρακαλούνται τα μέλη του ομίλου με την ανανέωση των αγωνιστικών τους δελτίων  να εξοφλήσουν και την ετήσια συνδρομή τους.

 

Ο  Πρόεδρος

 

Κατσίποδας Δημήτριος

 

Η  Γεν. Γραμματέας

 

Μιχαλοπούλου Καλλιόπη - Κλαίρη

 

Web Site designed by Jenny Adamopoulou