Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας.

Ξενοδοχείο Pharae Palace

Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου, 241 32 Καλαμάτα.

Εξερχόμενο 461/22-2-2019

Καλαμάτα 22-2-2019

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2019

Το ΔΣ του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας (ΟΑΜΚ)  στη συνεδρίαση του της 16/2/2019 μεταξύ άλλων αποφάσισε: ομόφωνα την προκήρυξη της τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 24 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00, και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας για τις 31 Μαρτίου 2019,  ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 στα εντευκτήρια του ομίλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων του  αγωνιστικού έτους 2018.
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού και  ισολογισμού.
  3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
  4. Οτιδήποτε άλλο προταθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Επειδή δεν επιτυγχάνεται η καταστατικά απαιτούμενη απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. και για να μην ταλαιπωρηθούν τα μέλη, λόγω της αναβολής της για την επόμενη Κυριακή, συνιστάται να προσέλθουν οπωσδήποτε στην ορισθείσα Γ.Σ. της 31/3/2019 (ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00)

Ο Πρόεδρος

 

Η Γενική Γραμματέας

 

Κατσίποδας Δημήτριος

 

 

Μιχαλοπούλου Καλλιόπη- Κλαίρη

 
 
Web Site designed by Jenny Adamopoulou