Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας.

Σανταρόζα & Παπανικολή , 241 32 Καλαμάτα.

Εξερχόμενο 487/28-6-2019

Καλαμάτα 28-6-2019

 

Θέμα: Έκτακτη γενική συνέλευση

Το Διοικητικό συμβούλιο στην συνεδρίαση του της 27/6/2019 μεταξύ άλλων αποφάσισε την πραγματοποίηση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την Τρίτη 9/7/2019 και ώρα 20:15 και σε περίπτωση μη απαρτίας για την Τετάρτη 10/7/2019 και ώρα 20:15. Μοναδικό θέμα ο ορισμός αντιπροσώπου στην έκτακτη γενική συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ της 20/7/2019.

 

Ο Πρόεδρος

 

Η Γενική Γραμματέας

 

Κατσίποδας Δημήτριος

 

 

Μιχαλοπούλου Καλλιόπη- Κλαίρη

 
Web Site designed by Jenny Adamopoulou