Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας.

Σανταρόζα & Παπανικολή , 241 32 Καλαμάτα.

Εξερχόμενο 488/28-6-2019

Καλαμάτα 28-6-2019

 

Θέμα: Ακύρωση ημερίδων.

Το Διοικητικό συμβούλιο στην συνεδρίαση του της 27/6/2019 μεταξύ άλλων αποφάσισε ,την ματαίωση των ημερίδων της Δευτέρας 15/7/2019 και της Τετάρτης 17/7/2019. Η απόφαση ελήφθη ώστε  να στηριχθεί ο ΟΑΜΛΕ που πραγματοποιεί από 15/7/2019 έως 17/7/2019 τριήμερο στο Ακτή Ταΰγετος,

 

Ο Πρόεδρος

 

Η Γενική Γραμματέας

 

Κατσίποδας Δημήτριος

 

 

Μιχαλοπούλου Καλλιόπη- Κλαίρη

 
Web Site designed by Jenny Adamopoulou