Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας.

Σανταρόζα & Παπανικολή , 241 32 Καλαμάτα.

Εξερχόμενο 500/29-7-2019

Καλαμάτα 29-7-2019

Πρόγραμμα λειτουργίας για τον Αύγουστο.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας θα είναι ανοιχτός μέχρι και την Τετάρτη 7/8/2019. Από την Πέμπτη 8/8/2019 μέχρι και την Τρίτη 20/8/2019 θα είναι κλειστός.

Θα επαναλειτουργήσει την Τετάρτη 21/8/2019 με συμμετοχή στην 1η ημερίδα του 122ου ταυτόχρονου εξαημέρου Τετάρτης. Θα ενημερωθείτε άμεσα για τον τόπο τέλεσης της ημερίδας.

 

Ο Πρόεδρος

 

Η Γενική Γραμματέας

 

Κατσίποδας Δημήτριος

 

 

Μιχαλοπούλου Καλλιόπη- Κλαίρη

 
Web Site designed by Jenny Adamopoulou